პროდუქტიმრგვალი ტიპის არხული ვენტლატორი

მრგვალი ტიპის არხული ვენტლატორი