პროექტი საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს პარლამენტი

დასრულებული პროექტი
prooject-image

საქართველოს პარლამენტი

პროექტზე ICE-მ მიაწოდა Toshiba-ს გათბობა-კონდიცირების სისტემა, Carrier-ის ჩილერები და ჰაერმოდინებითი სავენტილაციო დანადგარები.