პროექტი Ministry of Finance of Georgia

Ministry of Finance of Georgia

დასრულებული პროექტი
prooject-image

პროექტზე მეპერსმა უზრუნველყო ჩილერის მიწოდება.